ANIMACIJE ZA INSTITUT JOŽEF STEFAN

Dejavnost odseka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij, samoorganizacije in adaptivne funkcionalnosti v kompleksnih sistemih. Med te vključujejo vse od nanobioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode katerih se poslužujejo so sintetična kemija, biomedicina, femtosekundna laserska spektroskopija in magnetometrija.

Moje delo:

  • Modeliranje
  • Teksturiranje
  • Postavitev scene, luči, kamere
  • 3D animiranje
  • 2D animiranje
  • Render
  • Post produkcija