Laser Lithography at CENN Nanocenter

Dejavnost odseka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij, samoorganizacije in adaptivne funkcionalnosti v kompleksnih sistemih. Med te vključujejo vse od nanobioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode katerih se poslužujejo so sintetična kemija, biomedicina, femtosekundna laserska spektroskopija in magnetometrija.

Projekt je nastal v sodelovanju z:

LPKF je vodilni dobavitelj laserskih rešitev za tehnološko industrijo. Njihovi laserski sistemi so ključnega pomena pri izdelavi tiskanih vezij, mikročipov, avtomobilskih delov, sončnih kolektorjev in številnih drugih komponent.

Moje delo:

  • Modeliranje
  • Teksturiranje
  • Postavitev scene, luči, kamere
  • Animiranje
  • Render