LOGOPEDSKI KOTIČEK

Logopedski kotiček je prostovoljna spletna stran, ki je nastala zaradi naraščajoče potrebe staršev po dostopnejših informacijah o razvoju govorno-jezikovne komunikacije predšolskih otrok in konkretnih napotkih za spodbujanje komunikacije, govora in jezika.

Moje delo:

  • Celostna grafična podoba
  • Ilustriranje naslovnih slik za članke
  • Oblikovanje promocijskega in učnega gradiva
  • Postavitev spletne strani in Facebook strani, ter oblikovanje vseh potrebnih grafik.

Spletna stran: https://www.logopedskikoticek.si/

Različne verzije logotipa ter drugi elementi.
Informativna zloženka
Skiceranje ilustracije ter končna izvedba ilustracije za uvodno sliko v člankih.
Facebook stran
Spletna stran
Naslovna slika na spletni in Facebook strani