FRACTURE SIMULATION

Moje 3D animacije za diplomsko nalogo, ki predstavljajo različne simulacije razbitja objektov, glede na material in kot trka.

Moje delo:

 • Modeliranje
 • Teksturiranje
 • Postavitev scene, luči, kamere
 • Animeranje
 • Render
 • Post produkcija

ANIMACIJE ZA INSTITUT JOŽEF STEFAN

Dejavnost odseka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij, samoorganizacije in adaptivne funkcionalnosti v kompleksnih sistemih. Med te vključujejo vse od nanobioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode katerih se poslužujejo so sintetična kemija, biomedicina, femtosekundna laserska spektroskopija in magnetometrija.

Moje delo:

 • Modeliranje
 • Teksturiranje
 • Postavitev scene, luči, kamere
 • 3D animiranje
 • 2D animiranje
 • Render
 • Post produkcija

TEDx Ljubljana

Dragan Mihailović je vodja oddelka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan, direktor Centra odličnosti za nanoznanost in nanotehnologijo – Nanocenter. Poglavitno področje njegovih raziskav je fizika faznih prehodov, predvsem v superprevodnikih in drugih elektronsko urejenih sistemov s pomočjo sunkovne laserske spektroskopije.

Moje delo:

 • Priprava grafik za animacije
 • Animiranje

Laser Lithography at CENN Nanocenter

Dejavnost odseka za kompleksne snovi na Institutu Jožef Stefan obsega veliko različnih področij, od sinteze novih vrst nanomaterialov do temeljnih raziskav osnovnih eksitacij, samoorganizacije in adaptivne funkcionalnosti v kompleksnih sistemih. Med te vključujejo vse od nanobioloških sistemov in biomolekul do superprevodnikov in nanožic. Eksperimentalne metode katerih se poslužujejo so sintetična kemija, biomedicina, femtosekundna laserska spektroskopija in magnetometrija.

Projekt je nastal v sodelovanju z:

LPKF je vodilni dobavitelj laserskih rešitev za tehnološko industrijo. Njihovi laserski sistemi so ključnega pomena pri izdelavi tiskanih vezij, mikročipov, avtomobilskih delov, sončnih kolektorjev in številnih drugih komponent.

Moje delo:

 • Modeliranje
 • Teksturiranje
 • Postavitev scene, luči, kamere
 • Animiranje
 • Render